Hvězdičky

Třídní mail: waldorf.hvezdicky@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Jana Polčáková
  • Bc. Jana Górná
  • Naděžda Brunclíková

Třída Hvězdičky se nachází v prvním patře MŠ Větrná. Aktuálně třídu navštěvuje 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. V letošním roce se ve třídě sešlo 17 dětí předškolního věku.

Naše třída je waldorfská. Toto vzdělávání je založené na pochopení vývoje lidské individuality, nabízí ochranu a respekt důstojnosti dětství. Zahrnuje porozumění postupnému vývoji dítěte od doby před narozením až po sedmý rok. Hlavní činností je dítětem iniciovaná a volná hra ke které mají děti dostatek jednoduchých materiálů. Děti se v průběhu předškolního vzdělávání učí hlavně skrze nápodoby, smyslové zkušenosti a pohybu. Z toho důvodu často zařazujeme říkanky a písničky spojené s pohybem a společné rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci. Důraz je kladen jak na umělecké činnosti, tak na praktické činnosti. Předvídatelný rytmus dne, týdne a roku poskytuje dětem bezpečí a dává pochopit vzájemné sounáležitosti a celistvosti života. Pracujeme s dětmi s ohledem na jejich individuálními potřeby a zvláštnosti.

Během celého roku mají děti možnost zúčastnit se aktivit pořádaných v MŠ Větná či různých vzdělávacích a zážitkových exkurzí.

Třída je vybavena funkčním nábytkem, velkým množstvím stavebnic, her a hraček zejména ze dřeva. Stěny jsou vymalovány ve stimulujících barvách z duchu waldorfské pedagogiky.