Úřední deska

ODPOVĚDNOU OSOBOU ZA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

Ing. Petr Štětka

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

tel. +420 227 031 495