Kuřátka

Třídní mail: kuratka.vetrna@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Lenka Velkoborská
  • Markéta Horsáková

Třída Kuřátka se nachází ve 2. patře budovy MŠ a je věkově smíšená, 3 – 7 let. Třída je rozdělena na dvě části. V 1. části se nacházejí stoly s židličkami, které jsou výškově nastavitelné, židličky mají trojí velikost. Ve 2. části je zóna herny, která taktéž slouží k odpolednímu odpočinku. Třída je teplá a světlá, s nově rekonstruovanou umývárnou a sociálním zařízením. Součástí třídy je také terárium s agamou Agátou, která s dětmi zvědavě pozoruje a sdílí vše, co se ve třídě děje.

Vzdělávání dětí je v naší třídě přizpůsobeno věku dětí a zaměřeno na adaptaci nejmenších.

Paní učitelky pro děti vytvářejí podnětné prostředí, které přispívá k rozvoji celé osobnosti dítěte. Hlavním cílem působení na děti je jejich spokojenost, dobrá nálada a přátelská atmosféra. Děti se učí ohleduplnosti k ostatním, rozvoji samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní jednání.

Součástí rozvoje dítěte je také logopedická prevence, která procvičuje motoriku mluvidel a usnadňuje artikulaci v řeči dítěte. Všestranný rozvoj dětí paní učitelky podněcují zařazováním dramatických her, hudebních aktivit, výtvarným tvořením, rozvojem čtenářské, matematické i digitální gramotnosti. Děti mají možnost své nadání a schopnosti rozvíjet v pěveckém sboru, šachovém kroužku, v basketbalu, také tvořením v keramice a získáváním nových poznatků ve spolupráci s přírodovědným střediskem.

Děti mají vždy dostatek pohybu, ve třídě i venku.

Dále nabízíme nadstandardní aktivity plavecký výcvik, lyžařský výcvik, pohybový kroužek Pohybem rosteme, Angličtina s úsměvem.