Sluníčka

Třídní mail: slunicka.vetrna@seznam.cz

Paní učitelky:

  • Renata Šigutová
  • Mgr. Denisa Stavinohová

Třída Sluníčka se nachází v prvním patře MŠ Větrná. Aktuálně třídu navštěvuje 24 dětí ve věku od 3 do 7 let. V letošním roce se ve třídě sešlo 14 dětí předškolního věku.

Třída Sluníčka je waldorfská třída. Toto vzdělávání je založené na pochopení vývoje lidské individuality, nabízí ochranu a respekt důstojnosti dětství. Zahrnuje porozumění postupnému vývoji dítěte od doby před narozením až po sedmý rok. Hlavní činností je dítětem iniciovaná a volná hra, ke které mají děti dostatek jednoduchých materiálů. Děti se v průběhu předškolního vzdělávání učí hlavně skrze nápodoby, smyslové zkušenosti a pohybu. Z toho důvodu často zařazujeme říkanky a písničky spojené s pohybem a společné rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci. Důraz je kladen jak na umělecké činnosti, tak na praktické činnosti. Předvídatelný rytmus dne, týdne a roku poskytuje dětem bezpečí a dává pochopit vzájemné sounáležitosti a celistvosti života. Pracujeme s dětmi s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.

Během celého roku mají děti možnost zúčastnit se zájmových aktivit pořádaných v MŠ Větná či různých vzdělávacích a zážitkových exkurzí.

Třída je vybavena funkčním nábytkem, velkým množstvím stavebnic, her a hraček zejména ze dřeva. Stěny jsou vymalovány ve stimulujících barvách z duchu waldorfské pedagogiky.