Stavitel věží – třída Berušky

  • Šablona I OPJAK Inovativní vzdělávání dětí v MŠ, forma vzdělávání Projektová výuka v MŠ
  • Projektový den Stavitel věží s MTU časová dotace 3 hodiny
  • Šablona I OPJAK Inovativní vzdělávání dětí v MŠ, forma vzdělávání Projektová výuka v MŠ
  • Projektový den Stavitel věží s MTU časová dotace 3 hodiny

Besedou s odborníkem se děti dozvěděly, co to věž je a podle čeho ji poznají. Pomocí demonstračních fotografií se seznámily s některými věžemi v České republice. Ve všech aktivitách si děti rozvíjely samostatnost, práci ve skupině, logické a prostorové vnímání a jemnou motoriku. Podnikaly stavby dle návodů, plánů a postupně po jednotlivých částech, musely počítat a rozlišovat patra jednotlivé stavby podle barvy.

Na závěr stavěly věž z papírových kelímků, naučily se, jak stavbu zužovat nebo naopak rozšiřovat a závěrem byl veliký pokus: ,, Unese nás kelímková věž? Je dost bezpečný papír? “ Když je stavba promyšlená a s logikou vedená odborníkem, tak ano. Nu, posuďte sami z fotografií 🙂

Obsah projektového dne:

  • děti v roli stavitelů věží
  • jaké věže známe a k čemu nám slouží
  • stabilita výškových budov
  • pevná a široká základna
  • na základě technického schématu postavily Ještěd
  • venkovní aktivita: stavba věže z papírových kelímků a test stability

Závěrem byla Společná reflexe pedagoga a odborníka – zhodnocení projektového dne s ohledem na použité metody a vlivu aktivit na děti. Děti byly odměněny diplomem Stavitele věží.