Návštěva Galerie Dukla

V pátek 31. 5. 2024 se děti ze třídy Hvězdičky a Sluníčka vydaly na návštěvu Galerie Dukla, kde na ně čekala galerijní animace k výstavě Periferní zdroje. Výstava pojednává o koloběhu energie a materiálu. Děti se zúčastnily komentované prohlídky výstavy a tvořivých aktivit z odpadových materiálů. Na závěr děti čekal společný úklid okolí galerie s ochrannými pomůckami a nářadím formou ,,hry na úklidové čerty“. Děti si návštěvu Galerie Dukla moc užily a byly moc rády, že udělaly pro přírodu dobrou věc.