Čtení není nuda

Projektová aktivita – MAP ORP Ostrava IV

Projektová aktivita podporovala čtenářskou gramotnost u dětí a přirozený zájem o knihu. Děti si poslechly tři pohádky z knížky O pejskovi a kočičce, seznámily se s ilustrátorem a spisovatelem knížky.

Před touto aktivitou si děti vyrobily čelenky a zahrály si pohybovou hru Na kočku a myš, zpívaly si písničku Skákal pes s doprovodem na rytmické orffovy nástroje. V ranních hrách si dramatizovaly pohádku Jak pejsek s kočičkou pekli dort.